Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Deze eenmalige Energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen).

Uw netto-inkomen bepaalt of u energietoeslag u krijgt. De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom zullen de energietoeslag van € 1.300,00 euro, via de ISD Brabantse Wal (ISD-BW) gaan uitkeren aan de inwoners met een inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum.

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u mag hebben om voor de tegemoetkoming van € 1.300 in aanmerking te komen.

U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd: uw maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag is € 1.386,95
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd: uw maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag is € 1.386,95
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd: uw maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag is € 1.981,34
U bent alleenstaand en gepensioneerd: uw maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag is € 1.547,74
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd: uw maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag is € 2.101,70

De volgende groepen inwoners zullen in de komende weken de toeslag automatisch (dus zonder aanvraag gaan ontvangen):

  • U ontvangt in 2023 een uitkering van de ISD-BW op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW, IOAZ, BBZ of bijzondere bijstand voor levensonderhoud;
  • U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO;
  • U heeft in 2023 een kwijtschelding ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;
  • Wanneer u in 2022 de Energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau.
De ISD-BW is begonnen met het automatisch uitbetalen van de energietoeslag. Inwoners die recht hebben op de automatische verstrekking zullen hierover een brief krijgen.  De ISD- BW  kan niet iedereen tegelijk uitbetalen. Dit gaat in delen. Het kan tot half december duren voor deze huishoudens de energietoeslag hebben.
Krijgt u de energietoeslag 2023 niet automatisch? Dan kunt u binnenkort via de website Antwoord op bijstand energietoeslag aanvragen (kies eerst uw gemeente). Zodra u een aanvraag kunt doen, leest u dat op die website.
Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de ISD BW op telefoonnummer 14 0164.