Goed nieuws: net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De plannen voor de Energietoeslag 2023 zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. De wet is inmiddels officieel van kracht en de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom zijn nu aan de slag met het maken van regels gebaseerd op deze nieuwe wet. U heeft recht op de eenmalige energietoeslag als het inkomen van uw huishouden maximaal 120% van het sociaal minimum is. Ontving u in 2022 de energietoeslag en heeft u in 2023 nog steeds een inkomen onder 120 % dan krijgt u de energietoeslag automatisch. U ontvangt hierover een brief van de ISD Brabantse Wal. Heeft u geen brief ontvangen maar denkt u wel recht te hebben op de Energietoeslag? Zodra het aanvraagformulier beschikbaar is wordt dit geplaatst op de website Antwoord op. Let op: U kunt op dit moment dus nog geen aanvraag doen voor de Energietoeslag.