Onze adviezen aan de gemeenten

Klik hier voor het advies Sociaal Medische Kinderopvang 2021

Klik hier voor het advies giften 2022.

Klik hier voor het advies Wet Inburgering 2022.

Klik hier voor het advies Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021.

Klik hier voor het advies Individuele Studietoeslag 2022.

Klik hier voor het advies Regeling bevordering Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen.

Klik hier voor het advies Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021.

Klik hier voor het advies Beleidsregels Terugvordering 2020.

Klik hier voor het advies Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2021.

Klik hier voor het advies Besluit 3e wijziging Re-integratieverordening Participatiewet.
Klik hier voor het advies Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid.
Klik hier voor het advies Besluit 2e wijziging Re-integratieverordening Participatiewet.
Klik hier voor het advies Verruiming inkomensgrens Collectieve Ziektekostenverzekering.
Klik hier voor het advies Regeling Sociaal Culturele Bijdrage Minima 2016.

Neem contact op

Stel uw vraag, geef uw mening of vertel uw verhaal.