Energietoeslag 2022

Op 12 oktober heeft de Cliëntenraad een brief gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom waarin zij hun ongenoegen hebben geuit over het feit dat de gemeente Bergen op Zoom een ander beleid hanteert voor de doelgroep boven de 120% dan...

Extra energietoeslag voor lagere inkomens

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag verhoogd naar € 800,- per huishouden. Dat is nu aan een groot deel van de huishoudens in Bergen op Zoom, Steenbergen en...

10-Punten-Plan Landelijke Cliënten Raad

De komende jaren moet er een grote inspanning worden gepleegd om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. De Landelijke Cliënten Raad (LCR) heeft hiervoor 10-Punten-Plan opgesteld. Bestaanszekerheid is voor heel veel burgers geen vanzelfsprekendheid....