Wij behartigen uw belangen!

De Cliëntenraad Sociale Zaken komt op voor alle mensen met een laag inkomen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

De adviezen van de Cliëntenraad sociale zaken hebben betrekking op een breed scala van onderwerpen die mensen met een minimum inkomen aangaan; van het aanvragen van een Inkomenstoeslag, het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima tot het beleid op het gebied van werk en inkomen.

neem contact op

Wij als Cliëntenraad zijn er voor u!

De drie Brabantse Wal gemeenten vinden het belangrijk dat mensen met een minimum inkomen invloed hebben op het beleid dat de gemeente bedenkt en uitvoert. Het beleid gaat met name om voorzieningen zoals Schuldhulpverlening, uitkeringen en hulp bij het zoeken naar werk.

Cliëntenraad sociale zaken is er voor om de mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen invloed te geven, niet persoonlijk of individueel, maar als groep.

Hebt u een laag inkomen? Dan hebben we uw inbreng nodig. We kunnen op basis van signalen zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten. Daarvoor is het van groot belang dat we op de hoogte zijn van uw verhalen en ervaringen. Dus, meld het bij de Cliëntenraad sociale zaken. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op deze website.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten of problemen.

Diverse documenten

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid en beleidsuitvoering.

Adviezen

Wij geven advies aan de ISD. Deze treft u hier.

Beleid

Hier treft u diverse beleidsregels en verordeningen.

Jaarverslag

Hier treft u de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Wie, wat, waar?

Bij welke instantie moet u zijn voor welke vraagstukken? En waar kunt u deze vinden?

Geselecteerd nieuws

Bekijk nieuwsberichten die betrekking kunnen hebben op uw situatie.

Energietoeslag 2023

Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Deze eenmalige Energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen). Uw netto-inkomen...

Lees meer

Cliëntenraad Sociale Zaken zoekt nieuw lid

De Cliëntenraad Sociale Zaken komt op voor alle mensen met een laag inkomen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De drie Brabantse Wal gemeenten vinden het belangrijk dat mensen met een minimum inkomen invloed hebben op het beleid dat de...

Lees meer

Neem contact op

Stel via dit formulier uw vraag, geef uw mening of vertel uw verhaal.

Postadres
Antwerpsestraatweg 170
4631 RC Hoogerheide

U kunt ons mailen op: info@clientenraadsocialezaken.nl of u kunt gebruik maken van het contactformulier hiernaast.

Wij kunnen telefonisch of schriftelijk antwoorden. Soms antwoorden we niet onmiddellijk, maar altijd binnen 5 dagen.

8 + 8 =