Diverse beleidsregels en verordeningen

Klik hier voor de Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2020.
Klik hier voor de Beleidsregels Vrijlating Inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ.
Klik hier voor de Beleidsregels Kostendelersnorm Participatiewet.
Klik hier voor de Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ.
Klik hier voor de Beleidsregels Re-integratie Participatiewet.
Klik hier voor de Regeling Sociaal-Culturele bijdrage voor de Minima.
Klik hier voor de Regeling ter bevordering van Maatschappelijke Participatie door schoolgaande kinderen.

Neem contact op

Stel uw vraag, geef uw mening of vertel uw verhaal.