Energietoeslag 2023

Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Deze eenmalige Energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen). Uw netto-inkomen...

Cliëntenraad Sociale Zaken zoekt nieuw lid

De Cliëntenraad Sociale Zaken komt op voor alle mensen met een laag inkomen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De drie Brabantse Wal gemeenten vinden het belangrijk dat mensen met een minimum inkomen invloed hebben op het beleid dat de...

Energietoeslag 2023

Goed nieuws: net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De plannen voor de Energietoeslag 2023 zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. De wet is inmiddels officieel van kracht en de gemeenten...

Energietoeslag 2022

Op 12 oktober heeft de Cliëntenraad een brief gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom waarin zij hun ongenoegen hebben geuit over het feit dat de gemeente Bergen op Zoom een ander beleid hanteert voor de doelgroep boven de 120% dan...