Bezuinigingen gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom gaat de komende jaren fors bezuinigen. De Clientenraad is erg bezorgd over de gevolgen voor de minima en heeft daarom onderstaande brief gestuurd aan alle raadsfracties.   Aan alle raadsfracties van de gemeente Bergen op Zoom De media...

Schuldhulpverleningsbeleid 2019-2023

Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 hebben gemeenten een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. De wet schrijft voor dat er een beleidsplan schuldhulpverlening moet worden vastgesteld. De gemeenteraad heeft...