Bij welke instantie moet u zijn voor welke vraagstukken? En waar kunt u deze vinden

Cliëntenraad Sociale Zaken

Wij behartigen de belangen van de minima in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De Clientenraad Sociale Zaken adviseert – gevraagd en ongevraagd – de gemeentebesturen van deze drie Brabantse Wal gemeenten.

MEE West-Brabant cliëntondersteuning

MEE West-Brabant biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook in de gemeente Woensdrecht.
Een cliëntondersteuner helpt u zonder kosten om uw hulpvraag aan te pakken. Zo kan een cliëntondersteuner u helpen met een gesprek over uw situatie met een instantie (zoals de gemeente). Of bij een (voor)onderzoek, een aanvraag voor een voorziening of zorgbemiddeling.
www.woensdrecht.nl

WijZijn cliëntondersteuning

WijZijn biedt activerende cliëntondersteuning. Ook in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen.
Onze cliëntondersteuners kijken samen met u naar uw mogelijkheden, uw talenten en wensen. Wat heeft u nodig om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen? Hoe houdt u de regie over uw leven en wat heeft u daarbij nodig? Wie in uw netwerk kan helpen? Welke oplossingen zijn er voor u?
We zijn er voor iedereen die om welke reden dan ook beperkingen ervaart in zijn of haar leven. Bijvoorbeeld met onderwijs, werk, geld, of inkomen. Met wonen (ook beschermd of begeleid wonen), of vervoer. Maar ook met vrije tijd, relaties of emotionele problemen.
www.wijzijnbergenopzoom.nl
www.wijzijnsteenbergen.nl

Stichting Goed Ontmoet

Stichting Goed Ontmoet zet zich al jaren in om klanten in West-Brabant en op Tholen van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Wij beschikken over uitgiftepunten in zes gemeenten: Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht.
www.goedontmoet.com

Vraagwijzer Bergen op Zoom

Vraagwijzer is een plaats waar u terecht kunt met uw vragen waar u zelf niet aan uitkomt of niet weet waar u moet zijn. Vraagwijzer werkt intensief samen met gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningstichtingen en vele anderen. Het doel is om mensen met vragen in de goede richting te wijzen en indien gewenst te ondersteunen met het doen van aanvragen om veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
www.vraagwijzerboz.nl

Vraagwijzer Steenbergen

Vraagwijzer bundelt alle vormen van hulpverlening en zorg. Vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapten maken er gebruik van.
Vragen over woonsituaties en vrijetijdsbesteding, van klussendienst tot maaltijdvoorziening: U hoeft niet op zoek naar welke instantie u kan helpen, maar u kunt op één plek terecht: Vraagwijzer.
www.vraagwijzersteenbergen.nl

WijZijn Bergen op Zoom

WijZijn Bergen op Zoom is een brede welzijnsorganisatie, bij u in de buurt. Wij zijn er voor iedereen: jong én oud, ongeacht sociale achtergrond of beperking. WijZijn werkt graag samen met u. Want samen krijgen we meer voor elkaar.
www.wijzijnbergenopzoom.nl

Stichting Schuldhulpmaatje Bergen op Zoom

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.
www.schuldhulpmaatje.nl

WMO adviesraad Woensdrecht

De Wmo Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad die het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Deze adviezen hadden in eerste instantie vooral betrekking op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar omvatten nu eigenlijk het gehele Sociale Domein. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid, maar ook over de manier waarop de gemeente dit beleid uitvoert.
www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl

BWI Woensdrecht

BWI legt verbindingen. Tussen vragen en oplossingen, tussen maatschappelijke initiatieven en tussen mensen onderling.
Daar waar mensen vastlopen of de weg niet weten, bieden wij een helpende hand. We adviseren, begeleiden of wijzen je de weg.
Ons werkterrein is breed. Je kunt bij ons terecht met allerlei vragen over: welzijn en zorg, opvoeding, wonen, werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport. We organiseren en coördineren activiteiten en bieden diverse producten en diensten aan..
www.bwiwoensdrecht.nl

WMO Adviesraad Steenbergen

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen geeft advies over welzijn, zorg en jeugdhulp namens inwoners van alle kernen in de gemeente Steenbergen. De Adviesraad is ervaringsdeskundig, betrokken en onafhankelijk.​
www.adviesraadsteenbergen.nl

WVS

Als leerwerkbedrijf helpen wij mensen bij hun ontwikkeling. Dit doen we door begeleiding, werk, opleiding en training aan te bieden.
De uitdaging om mensen te laten groeien gaan we niet alleen aan. Jezelf ontwikkelen doe je samen met medewerkers, bedrijven en organisaties, gemeenten, familie en vrienden om je heen..
www.wvs.nl

De kringloper

Stichting De Kringloper is een organisatie die zich bezighoudt met het verkleinen van de afvalberg door nog bruikbare goederen een tweede kans te geven en zo het milieu enigszins te ontzien. Om dit te verwezenlijken is De Kringloper afhankelijk van spullen die mensen brengen. Daarnaast heeft De Kringloper ook een gratis ophaalservice waarbij we de spullen bij u thuis ophalen…
www.kringloper.nl

ISD Brabantse Wal

De ISD Brabantse Wal is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De ISD voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid.
https://isdbrabantsewal.antwoordop.nl/bijstand/

Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS)

BUS staat voor Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen. In het sociale stelsel speelt onderling hulpbetoon van burgers een steeds belangrijkere rol. De ledengroepen van Vereniging BUS zijn hiermee vertrouwd en willen hun inzet versterken door samenwerking met andere organisaties.
https://www.debus.nl/

Landelijke Cliëntenraad

De LCR streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen. De LCR vertegenwoordigt mensen die een uitkering, pensioen of (financiële) ondersteuning krijgen van de overheid. Landelijke organisaties van mensen met een uitkering of pensioen hebben zich verzameld in de LCR. We treden naar buiten met adviezen voor de politiek en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van wetten en regels. We kaarten misstanden aan en streven bestaanszekerheid voor iedereen na.
https://www.landelijkeclientenraad.nl/

Neem contact op

Stel uw vraag, geef uw mening of vertel uw verhaal.