De Cliëntenraad Sociale Zaken komt op voor alle mensen met een laag inkomen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
De drie Brabantse Wal gemeenten vinden het belangrijk dat mensen met een minimum inkomen invloed hebben op het beleid dat de gemeente bedenkt en uitvoert. Het beleid gaat met name om voorzieningen zoals Schuldhulpverlening, uitkeringen en hulp bij het zoeken naar werk.
De Cliëntenraad is er om de mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen invloed te geven, niet persoonlijk of individueel, maar als groep.

Doordat er per 1 januari 2024 een vacature ontstaat zoekt de cliëntenraad een kandidaat die actief betrokken wil worden bij het ontwikkelen van beleid rond de Participatiewet en aanverwante onderwerpen zoals minimabeleid, schuldhulpverlening en toeleiding naar werk.

Per gemeente hebben drie inwoners zitting in de cliëntenraad. Doordat een lid uit de gemeente Steenbergen vertrekt zoeken wij een client van de ISD Brabantse Wal of een belangenbehartiger uit deze gemeente.

Van de leden vragen we het volgende:

  • U heeft affiniteit met het gemeentelijk Participatiebeleid en aanverwante onderwerpen zoals minimabeleid, schuldhulpverlening en toeleiding naar werk;
  • U bent woonachtig in de gemeente Steenbergen en maatschappelijk betrokken;
  • U bent niet werkzaam bij of voor de gemeente Steenbergen en onafhankelijk van aanbieders en leveranciers van diensten binnen de Participatiewet en aanverwante onderwerpen zoals minimabeleid, schuldhulpverlening en toeleiding naar werk.
  • U weet wat er leeft en dat kunt en durft u te verwoorden;
  • U kunt luisteren en overleggen;
  • U bent bereid zich een aantal uren per maand in te zetten voor de cliëntenraad;
  • U neemt actief deel aan de vergaderingen van de cliëntenraad.
Wat kunt u verwachten
De leden van de cliëntenraad komen gemiddeld 8 keer per jaar bijeen.
De leden ontvangen een vergoeding voor de bijgewoonde vergaderingen.
Interesse.
Indien u geïnteresseerd bent verzoeken wij u vóór 1 december 2023 een e-mail met uw motivatie en CV te sturen aan info@clientenraadsocialezaken.nl

Clientenraad Sociale Zaken