Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons

De website https://clientenraadsocialezaken.nl/ wordt beheerd door de Cliëntenraad sociale zaken.
De Cliëntenraad sociale zaken is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Cliëntenraad sociale zaken
p/a Antwerpsestraat 170
4631 RC Hoogerheide

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u online ons contactformulier invult zal aan u gevraagd worden om enkele gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd via het contactformulier op onze site. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.
Door gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemd doel te gebruiken. Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van de volgende hostingpartij: Music & Media gevestigd in Roosendaal.
Als u algemene vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens en de privacy-richtlijn AVG dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie vinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten de Cliëntenraad sociale zaken. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De door u via het contactformulier aan ons gestuurde gegevens worden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 jaar verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wijzigingen

De Cliëntenraad sociale zaken behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.