De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag verhoogd naar € 800,- per huishouden. Dat is nu aan een groot deel van de huishoudens in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht uitbetaald.

Op 5 juli besloot het kabinet de energietoeslag nog een keer te verhogen met € 500,- (totaal nu € 1.300,- per huishouden).
Voordat de ISD Brabantse Wal met de aankondiging aan de slag kan, zullen de 3 Brabantse Wal-gemeenten daar een besluit over moeten nemen. Dat zal naar verwachting in de loop van september aanstaande plaatsvinden. We adviseren inwoners van deze gemeenten om berichten hierover in de media in de gaten te houden en ook de website van de ISD Brabantse Wal regelmatig te raadplegen.
Als er nadere informatie beschikbaar komt over de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de Brabantse Wal-gemeenten, kunt u die hier (AntwoordOp) lezen en wanneer u al € 800,- hebt toegekend gekregen, krijgt u automatisch bericht over een verhoging.

Er is dus op dit moment geen mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de eventuele extra € 500,-.