De komende jaren moet er een grote inspanning worden gepleegd om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. De Landelijke Cliënten Raad (LCR) heeft hiervoor 10-Punten-Plan opgesteld. Bestaanszekerheid is voor heel veel burgers geen vanzelfsprekendheid.
LCR-voorzitter Amma Asante schrijft: Vanwege de terugtrekkende rol van de overheid, een gebrek aan regie in het sociaal domein en de bezuinigingen op sociale voorzieningen hebben burgers die afhankelijk zijn van die overheid het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Zij ondervinden vaak op een of meerdere leefgebieden problemen en onzekerheden.

In het 10-Punten-Plan staat het herstel van vertrouwen in de relatie overheid–burger centraal en wordt de rol van burgers in die uitkeringssituatie opgewaardeerd.

Zie voor meer informatie het artikel op de website van de Landelijke Clientenraad.