De gemeente Bergen op Zoom gaat de komende jaren fors bezuinigen. De Clientenraad is erg bezorgd over de gevolgen voor de minima en heeft daarom onderstaande brief gestuurd aan alle raadsfracties.

 

Aan alle raadsfracties van de gemeente Bergen op Zoom

De media berichten bij herhaling over de zorgelijke financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom. Om daarin verbetering te brengen worden/zijn diverse maatregelen geopperd. De kern ervan is feitelijk dat de gemeente zich meer zal gaan beperken tot uitvoeren van de wettelijk verplichte taken. Hopelijk betekent dit niet dat alle niet wettelijk verplichte minimaregelingen verdwijnen, want dat zou rampzalige gevolgen hebben.

Natuurlijk begrijpen wij als Cliëntenraad ook wel dat bezuinigingen nodig zijn. Maar het is voor ons ook reden voor ernstige bezorgdheid. Het is immers al gauw zo dat de zwakkeren in de samenleving daardoor het hardst worden getroffen.

Onze vrees is dus dat de meest kwetsbaren ook het meest het kind van de rekening zullen worden. Daarom uiten wij hierbij onze zorg juist voor die groep. Wij hopen dat u ondanks alle te nemen onpopulaire maatregelen steeds voor ogen zult houden dat de minima bescherming nodig hebben.