Wat kunt u doen met klachten over de sociale dienst?

De strenger wordende regels van de Participatiewet zorgen ervoor dat mensen problemen kunnen krijgen met het aanvragen of het houden van hun uitkering. Wat kunt u doen als u klachten heeft over de sociale dienst?

Woont u in de Brabantse Wal? Voor de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht leggen wij uit wat u kunt doen.

Wat is het verschil tussen een klacht en bezwaar of beroep?

Een klacht kunt u indienen als u niet correct behandeld bent door de sociale dienst. Het gaat dan dus om een bepaalde gedraging van deze instantie of een van haar medewerkers. Bij bezwaar en beroep gaat het over een beslissing van de sociale dienst waar u het niet mee eens bent.

Een klacht kunt u bijvoorbeeld indienen als:

 • u niet netjes te woord wordt gestaan aan de telefoon
 • u onvoldoende of onjuiste informatie heeft ontvangen
 • u keer op keer lang moet wachten voor u iemand te spreken krijgt
 • u lang moet wachten voor uw aanvraag in behandeling wordt genomen
 • de sociale dienst uw uitkering verlaagt zonder u op de hoogte te stellen
 • wanneer de sociale dienst te lang wacht met het nemen van een beslissing of in het geheel geen beslissing neemt

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht melden via het klachtenformulier.

Vermeld hierbij:

 • uw naam en adres
 • een duidelijke omschrijving van uw klacht
 • de naam van de medewerker of bestuurder van de sociale dienst, over wie u een klacht heeft

U kunt ook de ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) sociale dienst zich tegenover u heeft gedragen.

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?

Bent u het niet eens met een besluit van de sociale dienst? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat moet u doen?

U neemt (schriftelijk) contact op met de sociale dienst.

U zet in uw bezwaarschrift:

 • Naam en adres
 • Datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • Omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
 • De reden(en) van uw bezwaar
 • Handtekening

Bij welke instantie kunt u terecht voor advies?

De medewerkers van Buro Sociale Raadslieden, BSR, zijn er om u te helpen met alle vragen en problemen die u tegenkomt in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Zij kunnen u goed en snel op weg helpen.

Wij van de Cliëntenraad Sociale Zaken geven advies aan de gemeente over onder meer het beleid rondom de bijstand. Wij zijn er voor om iedereen met een bijstandsuitkering invloed te geven, niet individueel, maar als groep. We behandelen klachten dus niet individueel, maar als we een aantal dezelfde klachten krijgen, kunnen we de gemeente wel vragen hun beleid of proces aan te passen. Daarom is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw ervaring met de sociale dienst. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Andere instanties die nuttig voor u kunnen zijn, treft u op de ‘wie, wat, waar’ pagina op een rij.

Wij hopen u met deze informatie op weg te hebben geholpen met uw probleem met uw uitkering. Wilt u op de hoogte blijven van alles rondom onze Cliëntenraad? Volg ons dan op Facebook of LinkedIn.

 

 

Neem contact op

Stel uw vraag, geef uw mening of vertel uw verhaal.