Cliëntenraad ISD behartigt uw belangen!

De Cliëntenraad ISD komt op voor alle mensen met een laag inkomen in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. De Cliëntenraad ISD is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

De adviezen van de Cliëntenraad sociale zaken hebben betrekking op een breed scala van onderwerpen die mensen met een minimum inkomen aangaan; van het aanvragen van een Inkomenstoeslag, het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima tot het beleid op het gebied van werk en inkomen.

neem contact op

Wij als Cliëntenraad ISD zijn er voor u!

De drie Brabantse Wal gemeenten vinden het belangrijk dat mensen met een minimum inkomen invloed hebben op het beleid dat de gemeente bedenkt en uitvoert. Het beleid gaat met name om voorzieningen zoals Schuldhulpverlening, uitkeringen en hulp bij het zoeken naar werk.

Cliëntenraad sociale zaken is er voor om de mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen invloed te geven, niet persoonlijk of individueel, maar als groep.

Hebt u een laag inkomen? Dan hebben we uw inbreng nodig. We kunnen op basis van signalen zaken en ontwikkelingen bij de gemeente aankaarten. Daarvoor is het van groot belang dat we op de hoogte zijn van uw ervaringen. Dus, meld het bij de Cliëntenraad. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op deze website.

De Cliëntenraad ISD behandelt geen individuele klachten of problemen.

Neem contact op

Stel uw vraag, geef uw mening of vertel uw verhaal.