Op 12 oktober heeft de Cliëntenraad een brief gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom waarin zij hun ongenoegen hebben geuit over het feit dat de gemeente Bergen op Zoom een ander beleid hanteert voor de doelgroep boven de 120% dan de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.
Als betrokkene ben je dus beter af in Steenbergen of Woensdrecht.

Op 4 november heeft het college van Bergen op Zoom als volgt gereageerd:

U heeft op 12 oktober namens de cliëntenraad een brief gestuurd over het onderwerp eenmalige energietoeslag, waarin u aangeeft dat de gemeente Bergen op Zoom een ander beleid hanteert voor de doelgroep boven de 120% dan de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.
Als Brabantse Wal gemeenten trekken wij zo veel mogelijk gezamenlijk op in ons beleid. Echter is in één van de gemeenten soms een andere afweging nodig, vanwege de ‘couleur locale’, waar ruimte voor is. Op 29 september heeft onze gemeenteraad unaniem de motie energietoeslag aangenomen. Met de afwegingen die onze gemeenteraad in samenwerking met het college daarbij heeft gemaakt, wijken we voor de groep boven de 120% van de inkomensnorm af van onze buurgemeenten. Er is in de motie aan het college verzocht om een toeslag van 500 euro toe te kennen aan de groep tussen de 120% en 130% van de inkomensnorm, terwijl dit in Steenbergen en Woensdrecht 800 euro voor 120% en 135% is. Daarnaast is door de gemeenteraad in deze motie verzocht om een noodfonds in te stellen voor huishoudens die buiten alle regelingen vallen, maar wel door een hoge energierekening in de problemen zijn geraakt. Op dit moment wordt dit noodfonds verder uitgewerkt.
Voor het overgrote deel (de eenmalige energietoeslag voor inwoners met een inkomensnorm tot en met 120%) zijn de beleidsregels energietoeslag voor de gehele Brabantse Wal gelijkluidend. Hierdoor kan de ISD Brabantse Wal de uitvoering toch zo veel mogelijk gelijk houden. Dit geldt voor de overgrote groep die de energietoeslag ambtshalve ontvangt volgens de richtlijnen van het Rijk, waar juist ook alle cliënten van de ISD deel van uitmaken.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,