Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het instellen van een doorbraakfonds.
Professionals in het sociaal domein kunnen een aanvraag indienen om voor (kwetsbare) inwoners vervelende situaties te voorkomen en anderzijds om hoge zorgkosten/maatschappelijke kosten te voorkomen. In de praktijk is er behoefte aan ‘snel’ en ‘vrij besteedbaar regelvrij geld’ om in complexe en acute situaties tot effectief maatwerk te komen, of als er binnen de bestaande wet- en regelgeving geen oplossing gevonden kan worden.

Meer informatie over het Doorbraakfonds is te vinden in de brief aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad.